Pangarap ni Maricel"Ephesians 3:20 — GOD’S Glory belongs to God, whose power is at work in us. By this power he can do infinitely more than we can ask or imagine."Pangarap na kayang abutin,


Pangarap na gustong abutin,


Pangarap mula pa pagkabata,


Pangarap na Diyos na ang bahala.
TEACH-USA ang ginawang daan,


Ito ang paraan na isip ko'y nabuksan;


Naimulat ang matang may pangarap,


Sa lahat ng proseso at gabay ay marami pong Salamat.
Salamat Oh Diyos sa Pamilyang ibinigay ninyo,


Sila ang rason kung bakit buo ang pagkatao ko;


Gagawin ang lahat upang kaginhawaay maibigay,


Pamilya'ng hinugutan ng lakas at Sayo'y iaalay.
Teach-USA, Pamilya, Kaibigan at Katrabaho;


Mga taong tumulong na mabuo ang pangarap ko,


Salamat oh Diyos sa mga buhay nila,


Naway pagpalain ang bawat isa.
Panginoon, ikaw ang sandalan;


IKAW ang nakaraan, ngayon at kailanman;


Ihahandog ko Sayo ang lahat ng ito;


Gamitin N'yo po ako para sa ikararangal Ninyo.
VISA APPROVED !Sa lahat  ng may pangarap, just keep trusting God and Do it now#believeittoseeit 

#teachusa 

#ToGodBeTheGlory- Written by Maricel

No comments:

Post a Comment

Join our 
Teach-USA 
mailing list.
Be in the know.
Thank you for subscribing!